Skip to content
Vinkenstraat 54, Zaandam
Menu

DIRECT BOEKEN

Algemene Voorwaarden Huur Ruimte bij Montroos Vergaderen en Presentaties in Zaandam

Definities

Huurder: U

Verhuurder: Montroos, KvK: 93438273

Montroos Vergaderen en Presentaties: Vergaderlocatie Zaandam, bestaande uit www.vergadereninzaandam.nl en www.vergaderenmontroos.nl

Algemeen

Gedurende de overeengekomen huurperiode heeft de huurder exclusief gebruik van de ruimte aan de Vinkenstraat 54.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de ruimte ligt bij de huurder van Montroos Vergaderen en Presentaties. De huurder dient aanwezig te zijn tijdens het gebruik van de multifunctionele ruimte.

De huurder is niet bevoegd zijn recht tot medegebruik over te dragen aan derden, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.

Montroos Vergaderen en Presentaties mag uitsluitend worden gebruikt voor vooraf gemelde activiteiten door de huurder.

Verhuur van Montroos Vergaderen en Presentaties geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.

Bij verhuur draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het voorkomen van overlast en voor een ongestoord betreden en verlaten van het pand.

Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de huurafspraken per direct te beëindigen.

Personen die de orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, of handelen in strijd met een of meer voorwaarden, worden door de verhuurder verwijderd uit het pand.

Roken is niet toegestaan in Montroos Vergaderen en Presentaties.

Montroos Vergaderen en Presentaties dient door de huurder achtergelaten te worden in dezelfde staat als waarin de verhuurder de locatie heeft opgeleverd.

Annulering

Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

Tot 7 dagen voor de geboekte datum: Geen kosten in rekening gebracht.

6-3 dagen voor de geboekte datum: 75% van de ruimteverhuur  in rekening gebracht.

2-1 dag(en) voor de geboekte datum: 100% van de ruimteverhuur in rekening gebracht.

Annulering dient persoonlijk, telefonisch, of per e-mail (vergaderen@montroos.nl) te geschieden.

Bij arrangementen en catering geldt een annulerings- of wijzigingstermijn van 48 uur. Binnen dit termijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht bij annulering. Voor andere arrangementen en catering buiten onze menukaart kan een langere annuleringstermijn gelden. We zullen u hierover schriftelijk informeren.

Betaling

Bij acceptatie van de offerte tot 7 dagen voor aanvang van de reservering ontvangt de huurder een factuur voor  100% van het overeengekomen totaalbedrag, met een betalingstermijn van 7 dagen.

Bij acceptatie van de offerte minder dan 7 dagen voor aanvang van de reservering ontvangt de huurder een factuur voor aanbetaling van 100% van het overeengekomen totaalbedrag, met een betalingstermijn van 7 dagen.

In de overeengekomen huurprijs is het gebruik van de beamer en projectiescherm, draadloze hoofd- of mondmicrofoon, en flip-over niet inbegrepen.

In de overeengekomen huurprijs is de consumptie van koffie en thee niet inbegrepen. Overige genuttigde consumpties worden verrekend op de eindfactuur.

Betaling geschiedt middels overboeking naar rekeningnummer NL88 INGB 0104 7808 43 van Montroos Administratie & Advies Kantoor, onder vermelding van het factuurnummer.

Na de geboekte datum krijgt de huurder een eindfactuur met een betalingstermijn van 7 dagen voor eventuele openstaande bedragen, zoals catering en extra uren bij uitloop.

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan Montroos Vergaderen en Presentaties en inventaris/vloerbedekking tijdens de huurperiode.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van Montroos Vergaderen en Presentaties tijdens de huurperiode.

Slotbepaling

Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het Nederlandse recht van toepassing.